Vorige | Volgende

Tilburg

Bewaar object

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Inleveren voor 03 april 2020, 12:00 uur.
De brochure met inschrijfformulier is bij ons op kantoor op te vragen.

KENMERKEN:

Ligging en bereikbaarheid:
Het perceel is gelegen aan een goed begaanbaar (deels half-verhard) zandpad.
Het zandpad is ontsloten aan de verharde weg genaamd het 'Riddershofpad'.
De ontsluiting is geregeld middels een drietal goed bereikbare en goed begaanbare inritten.

Kadastrale kenmerken:
Kadastrale gemeente Sectie Kadastraal nummer Grootte in hectare
Tilburg A 1341 00.21.60 ha.
Tilburg A 3277 01.72.30 ha.
Tilburg A 3278 02.16.50 ha
04.10.40 ha. (Totaal)

Grondsoort en bouwvoor:
Het betreft zandgrond gelegen op een vlakte van ten dele verspoeld dekzand gebied, op grof zand, ondergrond. Het betreft PZN 21 Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. De 50 tot 60 cm dikke bouwvoor is humusrijk. De waterhuishouding / capillaire werking en de verkaveling zijn goed te noemen.

Huidig teeltplan:
Op het huidige moment is het perceel in gebruik als bouwland, het perceel is voor nagenoeg alle teelten geschikt.

Afwatering:
Het perceel is rondom voorzien van afwateringssloten.

Omheining:
Op dit moment is het perceel slechts gedeeltelijk voorzien van een omheining.

Herinrichtingsrente:
Op het perceel is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Betalings- en productierechten:
Er zijn geen betalingsrechten aanwezig op het perceel.

Oplevering:
Per overdrachtsdatum van 01 mei 2020 zal het perceel vrij van pacht en als bouwland worden opgeleverd.

Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

Jachtrecht:
Het genot van het jachtrecht is op het moment verpacht.

Erfdienstbaarheden / zakelijke rechten:
Er is een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht aanwezig ten behoeve van N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
Met betrekking tot een transport brandstofleiding, welke onder een klein gedeelte van het perceel is gelegen.

Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan
'Buitengebied De Groene Zoom 2012'.
Het perceel is bestemd enkelbestemming: 'Agrarisch'. Daarnaast is er de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone verwevingsgebied' op het perceel aanwezig.
Nadere bestemmingsplaninformatie is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of bij ons op kantoor op te vragen. Uiteraard staan wij u graag te woord indien u hierover vragen heeft.

Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door verkoper en derden aan ons ter hand gestelde gegevens, tekeningen en plattegronden. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

Voor meer informatie of een bezichtiging op locatie mag u altijd contact opnemen met Makelaardij Meeuwis. Indien u contact op wenst te nemen, kan dit zowel binnen als buiten kantoortijden. Bij geen gehoor is er de mogelijkheid de voicemail in te spreken of een bericht te zenden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Indien u op kantoor langs wenst te komen verzoeken wij u vooraf even te bellen zodat wij u kunnen garanderen dat u niet aan een gesloten deur staat.

Makelaardij Meeuwis
Kerkhovensestraat 102
5061 PJ OISTERWIJK
Tel: 013-5915219
Mail: info@makelaardijmeeuwis.nl


Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
4 ha 10 a 40 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Tilburg
Sectie
A
Perceel
1341
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Tilburg
Sectie
A
Perceel
3277
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Tilburg
Sectie
A
Perceel
3278
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object