Vorige | Volgende

Moergestel

Bewaar object
Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Mooi verkaveld perceel landbouwgrond ter grootte van 1 hectare.

Ligging en bereikbaarheid:
Het perceel is gelegen aan de onverharde 'Blankemansweg' te Moergestel.
De ontsluiting is geregeld middels een brede inrit welke goed bereikbaar is.

Kadastrale kenmerken:
Kadastrale gemeente Sectie Kadastraal nummer Grootte in hectare
Oisterwijk K 996 01.00.75 ha.

Grondsoort en bouwvoor:
Het betreft zandgrond gelegen op een vlakte van ten dele verspoeld dekzand gebied, op grof zand, ondergrond. Het betreft beekdallandschap, matig voedselrijke grond.
De 40 tot 50 cm dikke bouwvoor is humusrijk. De waterhuishouding / capillaire werking en de verkaveling zijn goed te noemen.

Huidig teeltplan:
Op het huidige moment is het perceel in gebruik als bouwland en de laatste 2 jaren is het perceel ingezet voor de maisteelt, waar het perceel prima geschikt voor is, doch tevens voor nagenoeg alle overige teelten.

Afwatering:
Aan de zuid- en aan de westzijde van het perceel is een sloot aanwezig welke dienst doet voor de afwatering.

Omheining:
Op het huidige moment is het gros van het perceel niet omheind.

Herinrichtingsrente:
Op het perceel is herinrichtingsrente van 28,26 met eindjaar 2041 van toepassing.

Betalings- en productierechten:
Er zijn geen betalings- en of overige productierechten aanwezig op het perceel.

Oplevering:
Per overdrachtsdatum van 31 december 2019 zal het perceel vrij van pacht en oogststoppelbloot worden opgeleverd.

Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan:
'Buitengebied', gemeente Oisterwijk wat is vastgesteld op 29 juni 2011

Het perceel is bestemd enkelbestemming: 'Agrarisch'. Daarnaast is er de dubbelbestemming 'Natuur'-attentiegebied op het perceel aanwezig.

Een gedeelte van het perceel is aangemerkt als reconstructiewetzone: Verwevingsgebied 1 en een gedeelte als Landbouwontwikkelingsgebied 1.

Nadere bestemmingsplaninformatie is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of bij ons op kantoor op te vragen. Uiteraard staan wij u graag te woord indien u hierover vragen heeft.

Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

Jachtrecht:
Het genot van het jachtrecht is verpacht.

Erfdienstbaarheden / zakelijke rechten:
Geen erfdienstbaarheden aanwezig.

Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door verkoper en derden aan ons ter hand gestelde gegevens, tekeningen en plattegronden. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

Voor meer informatie of een bezichtiging op locatie mag u altijd contact opnemen met Makelaardij Meeuwis. Indien u contact op wenst te nemen, kan dit zowel binnen als buiten kantoortijden. Bij geen gehoor is er de mogelijkheid de voicemail in te spreken of een bericht te zenden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Indien u op kantoor langs wenst te komen verzoeken wij u vooraf even te bellen zodat wij u kunnen garanderen dat u niet aan een gesloten deur staat.

Makelaardij Meeuwis
Kerkhovensestraat 102
5061 PJ OISTERWIJK
Tel: 013-5915219
Mail: info@makelaardijmeeuwis.nl
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Losse grond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
1 ha 0 a 75 ca
Omvang
geheel perceel
Sectie
K
Perceel
996
Hectare
1
Centiare
75

Kadastrale gegevens

Gemeente
Oisterwijk
Sectie
K
Perceel
996
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object