Vorige | Volgende

Oisterwijk

Bewaar object

Omschrijving

KENMERKEN:

Kadastraal bekend onder : Oisterwijk H 413 en 884 tezamen groot: 01.37.50 ha.

Ligging en bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten aan de verharde weg genaamd de 'Tulderbaan' te Oisterwijk.
De bereikbaarheid is goed te noemen. Over de 'ventweg' de Tulderbaan is het perceel voor groot en klein verkeer zeer eenvoudig te bereiken.
De ontsluiting is geregeld middels een goed bereikbare en goed begaanbare inrit.

Grondsoort en bouwvoor:
Het betreft zandgrond gelegen op een vlakte van ten dele verspoeld dekzand gebied, op fijn zand, ondergrond. Het betreft PZN 23 Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. De ruim 80 cm dikke bouwvoor is humusrijk. De waterhuishouding / capillaire werking en de verkaveling zijn goed te noemen.

Huidig teeltplan:
Op het huidige moment is het perceel in gebruik als bouwland, het perceel is voor nagenoeg alle teelten geschikt.

Afwatering:
Het perceel is rondom voorzien van afwateringssloten.

Omheining:
Op dit moment is het perceel niet voorzien van een omheining.

Herinrichtingsrente:
Op het perceel is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Betalings- en productierechten:
Er zijn geen betalingsrechten aanwezig op het perceel.

Oplevering:
Per overdrachtsdatum van 11 mei 2020 zal het perceel vrij van pacht en als bouwland worden opgeleverd.

Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

Jachtrecht:
Het genot van het jachtrecht is op het moment verpacht.

Erfdienstbaarheden / zakelijke rechten:
Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Beregeningsvergunning:
Er is een put aanwezig op het perceel, maar er is geen beregeningsvergunning aanwezig.

Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 01 mei 2020, 12:00 uur.
Het inschrijfformulier dient alsdan op het notariskantoor aanwezig te zijn.
Notariskantoor: DKT Notarissen Udenhout
Bezoekadres: Schoorstraat 5, 5071 RA Udenhout
Tel: 013-549 49 39
Mail: udenhout@dktnotarissen.nl
Bieder dient het volgende tezamen met het inschrijfformulier in te leveren:
- Kopie geldig paspoort / ID-kaart en/of Rijbewijs
- Bewijs (bankverklaring) dat hij in staat is de koopprijs + kosten te betalen

Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door verkoper en derden aan ons ter hand gestelde gegevens, tekeningen en plattegronden. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

Voor meer informatie of een bezichtiging op locatie mag u altijd contact opnemen met Makelaardij Meeuwis. Indien u contact op wenst te nemen, kan dit zowel binnen als buiten kantoortijden. Bij geen gehoor is er de mogelijkheid de voicemail in te spreken of een bericht te zenden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Indien u op kantoor langs wenst te komen verzoeken wij u vooraf even te bellen zodat wij u kunnen garanderen dat u niet aan een gesloten deur staat.

Makelaardij Meeuwis
Kerkhovensestraat 102
5061 PJ OISTERWIJK
Tel: 013-5915219
Mail: info@makelaardijmeeuwis.nl
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Losse grond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
1 ha 37 a 50 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Oisterwijk
Sectie
H
Perceel
413
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Oisterwijk
Sectie
H
Perceel
884
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object