Graag willen wij u bijstaan in transacties of vraagstukken rondom taxaties, aan- / verkoop, pachtzaken, huurbemiddeling en de overige door ons aangeboden diensten.

Maar tevens voor de volgende zaken gaan wij graag met u rond tafel:

Ruimte voor Ruimte (RvR)

Beschikt u over stallen welke in aanmerking zouden kunnen komen voor de RvR regeling en u wenst daar meer informatie over te ontvangen? Wij kunnen u begeleiden bij de procedure om het bouwrecht te verkrijgen. Graag informeren wij u nader in een persoonlijk gesprek waar we op uw specifieke situatie in kunnen gaan.

Onteigening

Voor u de fase van onteigening bereikt moet u op een fatsoenlijke wijze minnelijk overleg hebben plaatsgevonden tussen u en het overheidsorgaan. Wanneer een overheidsorgaan interesse toont in uw onroerend is het verstandig om u van begin af aan bij te laten staan door een deskundige. In deze complexe procedure komen namelijk facetten aan bod als:

  • Vermogens- en inkomensschade;
  • Herinvesteringsschade;
  • Opstartkosten / aanloopkosten van een nieuw te starten vervangend bedrijf;
  • Het laten liggen van landbouwgronden, welke een essentieel onderdeel vormen van uw onderneming;
  • Overige bijkomende schade en kosten, denk aan verhuiskosten etc.

Makelaardij Meeuwis kan u bijstaan in deze complexe procedure.

Planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. Een planschadeprocedure kan jaren du ren voordat er een vergoeding zal worden toegekend. Ook is het van groot belang dat de eis duidelijke en juist in onderbouwd, zodat men niet meer om de waardedaling van uw object heen kan. Makelaardij Meeuwis kan voor u de haalbaarheid op een schadevergoeding in kaart brengen en bij een reële kan van slagen de schadevergoeding volledig onderbouwd met cijfers, feiten en referenties indienen bij de gemeente.

Beleggingen

Indien u op zoek bent naar een beleggingsobject of gronden met verwachtingswaarde en wenst u eens van gedachten wisselen over de potentie van de betreffende locatie spreken wij graag de kansen en bedreigingen met u door.