Vorige | Volgende

Hooge Mierde

Bewaar object
Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Inleveren voor 17 januari 2020, 12:00 uur.
De brochure met inschrijfformulier is bij ons op kantoor op te vragen.

Ligging en bereikbaarheid:
Het perceel is gelegen aan de Twisseltsebaan te Hooge Mierde.
Het perceel is ontsloten aan de verharde weg genaamd de 'Twisseltsebaan'.
De ontsluiting is geregeld middels diverse inritten welke goed bereikbaar zijn.

Kadastrale kenmerken:
Kadastrale gemeente Sectie Kadastraal nummer Grootte in hectare
Hooge en Lage Mierde G 16 03.30.90 ha.
03.30.90 ha. (Totaal)

Grondsoort en bouwvoor:
Het betreft zandgrond gelegen op een vlakte van ten dele verspoeld dekzand gebied, op grof zand, ondergrond. Het betreft PZN 21 Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. De 50 tot 60 cm dikke bouwvoor is humusrijk. De waterhuishouding / capillaire werking en de verkaveling zijn goed te noemen.

Huidig teeltplan:
Op het huidige moment is het perceel in gebruik als bouwland en deels grasland, waar het perceel prima geschikt voor is, doch tevens voor nagenoeg alle overige teelten.

Afwatering:
Het perceel is geheel omsloten door afwateringssloten. Het perceel is niet voorzien van drainage.

Omheining:
Op het huidige moment is het gros van het perceel niet omheind.

Herinrichtingsrente:
Op het perceel is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Betalings- en productierechten:
Er zijn geen betalingsrechten aanwezig op het perceel.

Oplevering:
Per overdrachtsdatum van 03 februari 2020 zal het perceel vrij van pacht en deels als bouwland en deels als grasland worden opgeleverd.

Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

Jachtrecht:
Het genot van het jachtrecht is niet verpacht.

Erfdienstbaarheden / zakelijke rechten:
Geen erfdienstbaarheden aanwezig.
Er is onderzoek uitgevoerd in de openbare registers naar inschrijvingen van erfdienstbaarheden ten last van de te koop aangeboden percelen. Hieruit is gebleken dat er geen erfdienstbaarheden op de te koop aangeboden percelen rusten.

Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan
'Buitengebied 2009', gemeente Reusel De Mierden wat is vastgesteld op 22 september 2009.


Het perceel is bestemd enkelbestemming: 'Agrarisch met waarden'. Daarnaast is er deels de dubbelbestemming 'Archeologie' op een gedeelte van het perceel aanwezig.

Ook is het perceel aangewezen met lettertekenaanduiding: Landschappelijke openheid en als natuurontwikkelingsgebied.


Nadere bestemmingsplaninformatie is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of bij ons op kantoor op te vragen. Uiteraard staan wij u graag te woord indien u hierover vragen heeft.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 30 a 90 ca
Omvang
geheel perceel
Sectie
G
Perceel
16
Hectare
03
Are
30
Centiare
90

Kadastrale gegevens

Gemeente
Hooge en Lage Mierde
Sectie
G
Perceel
16
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object