Vorige | Volgende

Wijk en Aalburg

Verkoop bij inschrijving

Bewaar object

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Inleveren voor 03 april 2020, 12:00 uur.
De brochure met inschrijfformulier is bij ons op kantoor op te vragen.

KENMERKEN:

Ligging en bereikbaarheid:
Het perceel is gelegen aan de Aalburgsestraat te Wijk en Aalburg.
Het perceel is ontsloten aan de verharde weg genaamd de 'Aalburgsestraat'.
De ontsluiting is geregeld middels een goed bereikbare en goed begaanbare inrit.

Kadastrale kenmerken:
Kadastrale gemeente Sectie Kadastraal nummer Grootte in hectare
Aalburg F 4570 04.39.77 ha.
04.39.77 ha. (Totaal)

Grondsoort en bouwvoor:
Het perceel betreft rivierkleigrond, zogenaamde Rn44C zware klei met profielverloop 4. Het betreft zodoende klei op een ondergrond van niet kalkrijke zware klei meer dan 35% lutum

Huidig teeltplan:
Op het huidige moment is het perceel in gebruik als bouwland met een hoog opbrengend vermogen.

Afwatering:
Het perceel is geheel rondom voorzien van forse afwateringssloten.
Het perceel is eveneens geheel voorzien van drainage.

Omheining:
Op het huidige moment is het perceel niet omheind.

Herinrichtingsrente:
Op het perceel is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Betalings- en productierechten:
Er zijn geen betalingsrechten aanwezig op het perceel.

Oplevering:
Per overdrachtsdatum van 01 mei 2020 zal het perceel vrij van pacht en als bouwland worden opgeleverd.

Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

Jachtrecht:
Het genot van het jachtrecht is op het moment verpacht.

Erfdienstbaarheden / zakelijke rechten:
Er is een opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd op het perceel ten behoeve van Waterschap Rivierenland, dit inzake een rioolpersleiding welke evenwijdig aan de Aalburgsestraat is gelegen.

Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan
'Buitengebied', gemeente Aalburg.


Het perceel is bestemd enkelbestemming: 'Agrarisch'. Daarnaast is er de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone verwevingsgebied' op het perceel aanwezig.


Nadere bestemmingsplaninformatie is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of bij ons op kantoor op te vragen. Uiteraard staan wij u graag te woord indien u hierover vragen heeft.

Het betreft rivierkleigrond, zogenaamde Rn44C zware klei met profielverloop 4.
Het betreft zodoende klei op een ondergrond van niet kalkrijke zware klei meer dan 35% lutum
Het perceel is geheel gedraineerd en de verkaveling en ontsluiting zijn goed te noemen.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Landbouwgrond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
4 ha 39 a 77 ca
Omvang
geheel perceel
Sectie
F
Perceel
4570
Hectare
4
Are
39
Centiare
77

Kadastrale gegevens

Gemeente
Aalburg
Sectie
F
Perceel
4570
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object